Jacob van Maerlant, inleiding.

Auitur:                                     Jacob van Maerlant

Aard:                  Rijm

BRON                       Burgsteinfurt, Fürst zu Bentheimsche Schlossbibliothek, B 37

Datum:             1415-1435

Omvang:       1926 verzen

Opm.:                Papieren handschrift van 227 bladen, 2 kolommen per bladzijde, 36 tot 43 regels per kolom; oorspronkelijk telde het handschrift 229 folia, maar fol. 5 en 6 ontbreken, waardoor de tekst tussen vs. 641 en vs. 954 een hiaat kent. De codex bevat op fol. 1-62v naast Maarlands Historie van den graal ook zijn Merlijns boec en, op fol. 62v-229r, Lodewijk van Velthems Boec van coninc Artur (thans ook wel de Merlijncontinuatie genoemd); deze drie werken worden meestal samen aangeduid als de Merlijn. De tekst in het Burgsteinfurtse handschrift is een Middelnederduitse 'Umschreibung', die door Van Vloten voor zijn editie weer in Middelnederlands werd omgezet.

EDITIE                   J. van Vloten (ed.): Jacob van Maarland: Merlijn. Naar het enig bekende Steinforter handschrift uitgegeven. Leiden, 1880, 1-19.

Status:                Kritisch

MNW-nr:       904

Opm.:                Net zoals in de editie Van Vloten (en in het Burgsteinfurtse handschrift) worden hier de Historie van den graal, Merlijns boec en de Merlijncontinuatie als één tekst gegeven; de nummering loopt dan ook door, zonder rekening te houden met de grenzen van de drie genoemde werken. Van Vloten laste, op basis van de Franse brontekst, in zijn editie een samenvatting in van de gebeurtenissen die op de twee ontbrekende folia beschreven moeten zijn geweest; deze samenvatting werd hier niet overgenomen. De lijst met errata (ed. Van Vloten, 408) werd in de tekst verwerkt.

BRONNEN     Burgsteinfurt, Fürst zu Bentheimsche Schlossbibliothek, B 37         

 

De historie van Maerlant is vrij lastig om in goed Nederlands te zetten en met rijmen wordt het er niet beter op. Dat heb ik gedaan om dit verhaal te lezen want er zijn alleen maar enkele stukjes te vinden en soms niet eens vertaald. Dan volgt vaak na die tekst dat het iedereen wel duidelijk zal zijn dat:.. Aardig is zijn verhaal van Arthur en Merlijn. Ook zijn er nog aparte ridderverhalen. Die komt na Maerlant met de volgende verhalen. Hoewel na het downloaden de Cd niet meer wilde meewerken zodat ik het dus zonder die moet doen. Maar Herbarius in Dyetsche heb ik ook zonder de CD-rom gedaan. Ook is de oorspronkelijke tekst te vinden op het web.

 

Geschreven en vertaald door Nico Koomen.

Klik hier voor de index.

 

Zie verder: http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/ en : http://www.volkoomen.nl/

 

TEKST Queeste van den Grale

Auteur: Onbekend

Aard: Rijm

BRON 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10

Datum: 1300-1350

Omvang: 11160 verzen

Opm.: Het handschrift staat bekend als de zgn. Haagse Lancelot-codex. Deze bevat in totaal 2+241+2 bladen en per blad 3 kolommen. Het totaal aantal verzen bedraagt 87296. De Queeste van den Grale bevindt zich op fol. 129-158v. De codex bevat achtereenvolgens: Boek II: het vervolg van de Roman van Lancelot (fol. 1-99, vs. 1-36947), Roman van Perchevael (fol. 100-115, vs. 36951-42546), Roman van Moriaen (fol. 116-128, vs. 4254747262); Boek III: Queeste van den Grale (fol. 129-158vc, vs. 1-11160), Wrake van Ragisel (verkorte versie) (fol. 158vc-166, vs. 11161-14580), Roman van den riddere metter mouwen (verkorte versie) (fol. 167-177, vs. 14581-18602), Walewein ende Keye (fol. 178-187, vs. 1860322270), Lanceloet en het hert met de witte voet (fol. 188-190rb, vs. 22271-23126), Roman van Torec (fol. 190rc-200, vs. 23127-26980); Boek IV: Arturs doet (fol. 201-238, vs. 1-13054). Boek I, met het begin van de Roman van Lancelot, is verloren gegaan.

EDITIE W.J.A. Jonckbloet (ed.): Roman van Lancelot, (XIIIe eeuw). Naar het (eenig-bekende) handschrift der Koninklijke Bibliotheek, op gezag van het gouvernement uitgegeven. 's-Gravenhage, 1846-1849. dl. 2, 1-76.

Status: Kritisch

MNW-nr: 797

Opm.: Er is gebruik gemaakt van de gedigitaliseerde versie van Jonckbloets uitgave die tot stand kwam aan de KU Nijmegen. Deze elektronische versie bevat enkele kleine verschillen met de editie van Jonckbloet. Niet overgenomen werden: het trema, het uitroepteken, de clausstreep en het commentaar "(sic)"; voorts springt de tekst nergens in.

BRONNEN 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10