Wereldwonderen bij Jacob van Maerlant, ca. 1283-1325.

Wereldwonderen bij Maerlant ca. 1283-1325.

 

Nico Koomen. Niet zeker of deze afbeelding bedoeld is. Uit; https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lsante01/Vergilius/ver_intr.html

1,

1. De wijste van alle profeten 

Zo is Virgilius geheten. 

Men zegt van hem deze woorden, 

Dat hij te Napels in die poort 

Maakte een vlieg van koper,

30 Die alle de andere vliegjes 

Joeg allemaal uit de stad. 

Ook mede zegt men, dat 

Een slagerij is in die stede, 

Daar geen vlees mag stinken mede.

35 Men zegt, hij maakte met zin 

Een klokhuis en een klok daarin: 

Als men die klok luiden deed, 

Zo ging die toren rechts alzo mede; 

Maar dit schijnt een leugen als bij oorkonden,

40 Want klokken waren toen niet gevonden 

In zijn tijden; want die zede, 

Waan ik, vonden die christenen. 

Een prieel maakte hij, waan ik wel, 

Daar nooit regen in viel.

45 Van zijn baden vindt men bijzonder 

Ongelofelijk en wonder. 

Ook waant men, dat hij het wonder baarde, 

Dat Rome had en bewaarde, 

En dat men de eerste zeker

50 Heet van de wonderen van aardrijk. 

Van elk land, dat Rome won, 

Was daar een beeld, en nochtans 

In het beeld borst gezet, 

Hoe het land heette en om beter

55 Om te vernemen dat ding, 

Aan elk een bel hing. 

Papen hadden er hun wacht 

Beide met dag en met nacht, 

En wat land zich aanraadde

60 Tegen Rome te verzetten iets, 

Dat beeld schudde en die bel klonk; 

Zo deden de papen hun gang 

Te wijzen, en lieten het hen verstaan: 

Zo voer men dan op dat land gelijk.

65 Dit is het wonder dat ik vond beschreven 

Van Virgilius hier benevens. 

Nu zal ge horen van zijn boeken 

En zijn wijsheden daarin zoeken.

 

Uit; ww.alamy.com/stock-photo-colossus-of-rhodes-german-der-koloss-zu-rhodos-statue-of-the-greek-83360579.html

2.  Kolossus van Rhodos.

Dat oosterse eind, alzo men weet, 

Dat is Rhodos, geloof das, 

Daar het eerst de roos gevonden was. 

In dit land, we lezen het aldus,

50 Was die koperen Kolossus, 

47,60m lang, weet men wel, 

En al gegoten van metaal, 

En alzo groot als daartoe bestond. 

Niemand kon het dus worden bekend,

55 Bij wat kracht, bij welke aard, 

Zulk beeld gegoten werd, 

En daartoe mede hoe het echt 

Op en neer werd gericht. 

Dit was van de 7 wonderen een,

60 Die ter wereld ooit de zon bescheen; 

En ander 100 kolossus mede 

[Waren daar nog in de stede.] 

É

In Euergetes 26ste jaar 

Was een aardbeving zo zwaar 

In Rhodos, dat de Kolossus viel, 

En was een beeld gemaakt wel,

5 Metaal, dat de wereld verwondert, 

26 voeten hoog en honderd. 

Hoe men het opricht op en neer, 

Hoe men het goot voort en weer, 

Zijn grootheid, zijn lengte beide,

10 Waan ik dat niet man bescheidt. 

Dat is de 7 wereldwonderen een, 

Dat ooit die zon bescheen. 

 

Uit; ttps://www.google.nl/search?q=virgilius+beeld&biw=1280&bih=800&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia-92F1ufQAhUGXRoKHevSCjgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=heraclea++7+arches&imgrc=RrgrfJsa6rkdZM%3A

3. Die van Lacedamoni‘, dat is waar, 

Deden Heraclea die stad maken. 

Daar is in ware zaken 

Een ding, die men charter heet, 

En is gehouwen, zoals men weet,

35 Van een rots, van een steen, 

100 celletjes algemeen, 

En staat op 7 bogen gehouwen 

Van dezelfde steen. Daar mag men aanschouwen 

Ongelofelijk groot wonder:

40 Men mag er nergens anders bijzonder 

Zo stil fluisteren de ene tot de andere, 

Alle die in de andere wandelen 

Ze horen het alles wel al bloot, 

En dit is wonder al te groot.

45 Dit is een wereldwonder van de 7, 

Die ter wereld zijn beschreven. 

 

Uit; http://wanderlord.com/pharos-alexandria/

4. Vuurtoren van Pharos.

In het 40ste jaar zeker 

Van Ptolemaeus koninkrijk

85 Zo was Costratus Tydius, 

Een wijs man, die heet aldus, 

Die maakte in Alexandri‘ 

Een toren, dus hoor ik belijden, 

En heet Pharos, die is groot en hoog,

90 Tenzij dat Sint Isidorus loog, 

Die dus beschrijft in zijn boeken. 

Diegene, die de haven zoeken 

Bij nacht, hebben nut van die; 

Want ze van verre dat vuur zien.

95 Dit is der 7 wereldwonder een

Dat de zon ooit bescheen; 

Want die toren staat min of meer 

Dan 20 passen in de zee, 

Gefundeerd sterk en fijn

100 Op 4 bogen, die van glas zijn. 

Dit denkt menige te dwaas, 

Hoe men mocht van glas 

Alzo grote bogen gieten; 

En hoe dat zij het mochten genieten,

105 Hoe men ze zonder breken droeg 

In die zee, dit is wonder genoeg; 

En hoe men er op mocht funderen, 

En mag het ook niet verteren, 

En zeewater niet in mocht,

110 Dit is dat ongelofelijk bedacht, 

En ook dat ze de last dragen: 

Men kan het niet weten, al mag men het vragen; 

Maar zonder twijfel, het is waar: 

Zo menig boek zegt al duidelijk.

 

Uit; http://www.dewereldwonderen.nl/7-wereldwonderen/klassieke-wereldwonderen/hangende-tuinen-van-babylon/

5. Hangende tuinen.

Nabukadnezar die grote. 

Die stierf onder de bondgenoten. 

Na hem werd koning diegene. 

Nabukadnezar zijn zoon.

16550 Alzo zoals zijn vader deed. 

Hij verbeterde zeer die plaats. 

En was verwender dan de vader. 

Hij maakte een wonder dus al tezamen. 

Nog de wereld verwonderen mag.

16555 In die stad daar het menige zag.

Legde hij stenen zo groot te waren. 

Gelijk als het bergen waren. 

En daarop zo pootte hij een hof. 

Dat de man heeft daarvan.

16560 Want het heet de hangende boomgaard. 

Zijn wijf had hij zo waard. 

Dat hij maakte in die plaats. 

Voor haar deze wonderlijkheid. 

Want ze geboren was van Meden.

16565 Dat ze toch van die plaats. 

Bezien mocht haar land. 

 

Volgende worden niet vermeld. Mogelijk:

 

Uit; https://en.wikipedia.org/wiki/Wonders_of_the_World

6, piramide van Giza.

 

Uit: s://www.google.nl/search?q=virgilius+beeld&biw=1280&bih=800&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia-92F1ufQAhUGXRoKHevSCjgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=statue+zeus+olympia&imgrc=oCDLATvfYoYzeM%3A

 7. Beeld van Zeus te Olympia

 

 

uit: https://www.google.nl/search?q=virgilius+beeld&biw=1280&bih=800&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia-92F1ufQAhUGXRoKHevSCjgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=artemis+efeze

8. Tempel van Artemis, Efeze

 

uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mausoleum_van_Halicarnassus

9. Mausoleum van Halicarnassus.

 

zie verder: http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/ en : http://www.volkoomen.nl/